Social Media

PORTFOLIO

Další služby

Branding

Illustrations

Web Development

Branding & Design

TIMELINE: 3-4 týdny

  • Konzultace a tvorba strategie​​
  • Logo a logo variace ​​
  • Vzory a textury ​​
  • Brand manuál, včetně barev a fontů​​
  • Set ikon​​
  • Vizitky, hlavičkový papír, email podpis, obálky ​​
  • 3 kola revizí​​
  • Podpora a pomoc ​​

INVESTICE OD:

20.000 Kč

Pomůžu vybudovat váš osobní nebo firemní brand. Vytvořím atraktivní design loga, firemní vizuální identitu, nebo na míru tvořené ilustrace. Nastavím jednotný směr vaší vizuální komunikaci.​